PROFIL 12 – SIDEBELYST KANALBREV

Se våre tidligere gjennomførte prosjekter – i trygge hender med oss i SignMaker.

PROFIL 12 – SIDEBELYST KANALBREV

Sidebelyst LED-belyst spesial kanalbokstav i akryl.

Face

3 mm ugjennomsiktig akryl

Return

3 mm ugjennomsiktig akryl

Back

3 mm ugjennomsiktig akryl

Lightning

Sidebelyst LED opplyst

Merknader

Den er ikke direkte koblet til hovedspenning, en transformator må absolutt brukes ellers vil lysdioder være ute av bruk.

Lysdioder

Den er ikke direkte koblet til hovedspenning, en transformator må absolutt brukes, ellers vil lysdioder være ute av bruk.

I TRYGGE HENDER MED OSS I SIGNMAKER

Installasjonsguide